فایل جو
بهترین و عالی در زمینه فایل
این تحقیق به بررسی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان در کشورهای ایران، هندوستان و استرالیا جهت ارائه راهکار مطلوب پرداخته است
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 81
فرمت فایل doc
حجم فایل 169 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 177
پژوهش بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

چکیده:
این تحقیق به بررسی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان در کشورهای ایران، هندوستان و استرالیا جهت ارائه راهکار مطلوب پرداخته است.
هدف کلی تحقیق:

"بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان در ایران، هندوستان و استرالیا و ارائه راهکار مطلوب" می باشد.
هداف جزئی تحقیق شامل:
1- بررسی تاریخچه سیر تحول و شکل گیری انجمن اولیاء و مربیان در ایران، هندوستان و استرالیا

2- بررسی انواع فعالیت ها و شیوه های اجرای آنها در انجمن های اولیاء و مربیان کشورهای مورد مطالعه

3- بررسی شباهت ها و تفاوتهای فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان ایران با دو کشور هندوستان و استرالیا

4- بررسی چگونگی تامین منابع مالی انجمن های اولیاء و مربیان در کشورهای ایران، هندوستان و استرالیا

5- ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد انجمن اولیاء و مربیان ایران با توجه به تجارب کشورهای مذکور

این تحقیق از نوع تطبیقی توصیفی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل اینترنت، منابع کتابخانه ای، مقالات و پایان نامه های موجود در رابطه با موضوع تحقیق می باشد. روش تحقیق با بهره گیری از روش بردی که شامل چهار مرحله می باشد صورت گرفته است( توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه). در آخر راهکارهایی برای بهبود عملکرد انجمن اولیاء ومربیان پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل: تمرکز زدایی در انجمن اولیاء و مربیان، ایجاد انجمن معلمان در ارتباط با انجمن اولیاء و مربیان، ارتباط با موسسات خیریه جهت دریافت کمک های مالی، توجه به سلامت جسمی و روانی کودکان در فعالیت های انجمن قرار گیرد.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه .............7
بیان مساله ...................9
اهمیت و ضرورت تحقیق ................13
سوالات تحقیق ...........................16
اهداف تحقیق ...........16
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ....17
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه .............20
نقش خانواده در تعلیم و تربیت .............22
نقش تربیتی مدرسه ...............25
ضرورت همکاری خانه و مدرسه ......28
تاریخچه انجمن اولیاء و مربیان در ایران ......32
فعالیتهای انجمن اولیاء و مربیان ..............35
آموزش خانواده .......................35
برنامه ریزی جهت اوقات فراغت ...............37
حل مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان ............39
ایجاد ارتباط و پیوند صمیمی بین اولیاء و مربیان ......41
تهیه و تکمیل امکانات آموزشی در مدارس .....43
حدود، وظایف و اختیارات انجمن ها ...............46
منابع مالی انجمن ......47
انجمن اولیاء و مربیان هندوستان ............47
اهداف و غایت انجمن اولیاء و مربیان در هندوستان.........48
وظایف و فعالیت های انجمن .............49
عضویت در انجمن ............49
سرمایه های انجمن ......................50
حقوق و مسئولیت های معلمان در انجمن ........51
حقوق و مسئولیت های والدین درانجمن ........52
مسئولیت نمایندگان برگزیده در انجمن ............53
چارچوب همکاریهای خانه و مدرسه در استرالیا .....57
اصول همکاری خانه ومدرسه .........61
ابعاد همکاری خانه و مدرسه ........63
راهبردهای پیشنهادی جهت توسعه همکاریهای خانه و مدرسه ..70
راهبردهای پیشنهادی برای نظام آموزشی جهت توسعه همکاریها .....79
همکاری مدنظر دولت استرالیا فی مابین خانه و مدرسه ..80
بروشور قانون همکاری خانه و مدرسه در استرالیا ......81
پیشینه تحقیق ..........82
تحقیقات انجام شده در داخل .......82
تحقیقات انجام شده در خارج ..........96
فصل سوم: روش شناسی
مقدمه ..................105
ابزار اندازه گیری ................105
طرح پژوهش ...................106
تجزیه و تحلیل داده ها ...............106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه........................109
بررسی سوال اول ..............110
بررسی سوال دوم ..............116
بررسی سوال سوم .............135
بررسی سوال چهارم ..............140
بررسی سوال پنجم.................145
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه ...................153
نتیجه گیری کلی ..................165
محدودیت های تحقیق .............168
پیشنهادات کاربردی .........168
پیشنهادات پژوهشی ...........169
منابع.....................................170


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت گیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزون می گردد که از آن به تغلیظ دیه یاد می شود
دسته بندی حقوق
بازدید ها 56
فرمت فایل doc
حجم فایل 392 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25
نقد و تحلیل فقهی بر تغلیظ دیه در ماه های حرام

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

چکیده:
اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت گیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزون می گردد که از آن به تغلیظ دیه یاد می شود.موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم فرقی بین انواع قتل گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظر گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت ماه های حرام را بیان کرده اما سخنی از تغلیظ دیه در آن به میان نیامده است.این نوشتار ضمن باز کاوی روایت های وارده در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام با توجه به عدم صراحت روایت های مربوط به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل غیرعمدی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این نوع قتل به این نتیجه رسیده است که روایت های تغلیظ دیه شامل قتل غیرعمدی نشده و حکم تغلیظ دیه را می توان فقط در قتل عمد ثابت دانست. بنابراین آن چه که حکم تغلیظ دیه را در معرض تردید جدی قرار می دهد علاوه بر عدم صراحت روایات، فقدان عنصر قصد در قتل غیر عمدی است که براین اساس انتهاکی (هتک حرمت ماه های حرام) تحقق نمی یابد تا بتوان در پی آن تغلیظ دیه را ثابت دانست.
کلید واژه:
دیه، فقه، تغلیظ دیه، انواع قتل


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و اولین بار توسط مقام معظم رهبری در 16 شهریور سال 1389 در دیداربا جمعی از كارآفرینان سراسر كشور وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور نمود
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 70
فرمت فایل doc
حجم فایل 193 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
تحقیق اقتصاد مقاومتی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

مقدمه
«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و اولین بار توسط مقام معظم رهبری در 16 شهریور سال 1389 در دیداربا جمعی از كارآفرینان سراسر كشور وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور نمود .بسیاری آن را راهکار مناسبی برای این روزهای اقتصاد کشور و شرایط تحریم های بی سابقه ای که به کشورمان تحمیل شده می دانند.
ابتدا اینکه بین ریاضت اقتصادی (Austerity plan) و اقتصاد ریاضتی تفاوت است ،کمتر کسی به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی غرب پرداخته است که منجر به بروز ابهاماتی در این خصوص شده و برخی از مردم این دو مفهوم را مکمل و یا مترادف یکدیگر دانسته اند. در این گزارش تلاش می کنیم این مفاهیم را مقایسه کنیم تا ابهامات بر طرف شود.
در این گزارش میکوشیم ابتدا به تعاریف این دو نوع اقتصاد بپردازیم و سپس به تشریح اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبری و مد نظر ایشان پرداخته و در پایان تبیین این نوع اقتصاد و ایرانیزه کردن آن میپردازیم

فهرست مطالب
مقدمه ......... 3
مفهوم اقتصاد مقاومتی ................. 3
تعریف ریاضت اقتصادی ........ 5
ویژگی های اقتصاد ریاضتی ......... 5
اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری ....... 6
چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی ............. 9
اقتصاد موازی ............... 9
اقتصاد ترمیمی .................. 10
اقتصاد دفاعی ................... 10
اقتصاد الگو ....................... 11
10(ده) نکته در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی ........... 11
منابع .............................. 19


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حکم سنگسار در مورد زنای محصنه اجرا می شود اگر زن یا مردی که دارای همسر دائم باشند و مانعی برای نزدیکی با همسر خود نداشته باشند و مرتکب عمل زنا شوند ، زنای محصنه است و حکم ان پس از اثبات زنا ، سنگسار است
دسته بندی حقوق
بازدید ها 70
فرمت فایل doc
حجم فایل 138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59
تحقیق در مورد سنگسار و نحوه اجرا و مستندات آن

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

مقدمه
یکی از احکام اسلام که در مورد زن و مرد زناکار اجرا می شود ، حکم سنگسار است.
حکم سنگسار در مورد زنای محصنه اجرا می شود . اگر زن یا مردی که دارای همسر دائم باشند و مانعی برای نزدیکی با همسر خود نداشته باشند و مرتکب عمل زنا شوند ، زنای محصنه است و حکم ان پس از اثبات زنا ، سنگسار است.
حکم سنگسار به صورت صریح و مشخص در قرآن نیامده است و هیچ یک از علما و فقهای شیعه نیز مدعی وجود آیه ایی مبنی بر این حکم نیستند اما در سنت پیامبر و امامان حکم سنگسار برای زنای محصنه وجود دارد و به اثبات رسیده است.
حکم سنگسار یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی اسلام به لحاظ مستندات غیرقابل انکار فقهی، بر اسلامی بودن آن اتفاق نظر دارند.نگارنده در این مقاله قصد دارد پیشینه تاریخی سنگسار را در بخش اول، و چیستی و شرایط مجازات سنگسار در فقه را در بخش دوم، و مستندات فقهی حکم سنگسار را در بخش سوم تبیین نماید.
در شریعت اسلام، سنگسار یا رجم حد شرعی زنای محصنه است، که در خصوص مرد و زن زناکار تحت شرایط خاص احصان
اعمال می شود. برای اجرای حد شرعی لازم است شرایط اثبات زنا محقق گردد
برخی چنین وانمود می‌کنند که سنگسار «یادگار شومی از سنت‌های زشتِ به یادگار مانده از قوم یهود و یا تحت تأثیر تعصبات سخت‌گیرانه خلیفه دوم است و ربطی به اسلام ناب محمدی ندارد». [۱] و برخی الگو قرار دادن شریعت رحمت عیسوی را توصیه می‌نمایند. ازاین‌رو بررسی پیشینه حکم سنگسار ضروری به نظر می‌رسد.

فهرست مطالب

مقدمه
احکام فقهی
شرایط اثبات
شیوه اجرا
دیدگاه ها
ستگسار در قرآن
احادیث
منکرین سنگسار
زنا و مجازات آن
زنای بل محارم
زنای غیر محصنه
زنای محصنه و محصن
راه های اثبات زنا
حکم سنگسار
آیا حکم سنگسار غیر انسانی است
سنگسار حکمی بازدارنده
مسائل بحث
سنگسار در جوامع بشری
ابقای حکم ادیان قبلی در اسلام وعدم نقص اسلام از این جهت
تایید اصل وجود حکم سنگسار در تورات و تحریف برخی احکام آن
مجازات سنگسار :چستی و شرایط
شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار
شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار
موارد سقوط حکم سنگسار
اصول و سیاست های محدود کننده مجازات سنگسار
اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
مستند فقهی و شرایط حکم سنگسار
سنت فعلی پیامبر و ائمه
روش اجرای حکم سنگسار
منتقدین حکم سنگسار
رابطه مجازات زنا با آزادی
رابطه سنگسار با حق حیات
ارزش حیات انسان
رابطه سنگسار با اصل تناسب جرم و مجازات
مفاسد متربت بر زنا
نتیجه گیری


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 199 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic